BOUZOUK-EZ

ΛΑΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
BOUZOUK EZ I MAC.jpg

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Το Bouzouk Ez ειναι μια σειρά απο διαφορετικά πακέτα ρυθμών επαγγελματικής ποιότητας που αποτελούνται απο Ντραμς και Κρουστά και καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της ελληνικής δισκογραφίας.

Πρόκειται για Audio ρυθμούς και οχι Midi...πράγμα που σημαίνει οτι

μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας χωρίς να χρειάζεται κάποιο

​πρόσθετο πρόγραμμα (Kontakt, Stigmatized Drummer, Superior Drummer, Ez Drummer, Studio Drummer, SSD κτλ)

Θα θέλαμε να τονίσουμε οτι το Bouzouk Ez είναι χρήσιμο για όλους τους μουσικούς (Κιθαρίστες, Μπασίστες, Πληκτράδες και Μπουζουκτσήδες)...απλά χρησιμοποιήσαμε αυτό το όνομα για να δείξουμε τον "Λαικό" χαρακτήρα των ρυθμών.

 ΕΞΑΣΚΗΣΗ-JAMMING-ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το Bouzouk Ez έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί όλο το φάσμα

των διαφορετικών μουσικών αναγκών.

​Άλλοι μουσικοί ενδιαφέρονται για πρακτική εξάσκηση έτσι ωστε να βελτιώσουν το timing και την καθαρότητα στο παίξιμό τους,

άλλοι προτιμούν ρυθμική συνοδεία σε διαφορετικά μουσικά στυλ

για να μπορούν να κάνουν κατα κάποιο τρόπο κάτι σαν πρόβα και jamming και άλλοι ασχολούνται με την μουσική παραγωγή (Studio,Home Studio) και επομένως χρειάζονται κάποια ευέλικτα και ευκολόχρηστα ρυθμικά εργαλεια έτσι ωστε να βοηθηθούν στην δημιουργική τους διαδικασία.

Γι'αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε 3 διαφορετικές κατηγορίες πακέτων

με βάση τις παραπάνω μουσικές ανάγκες.

Bouzouk Ez Training Pack (Πακέτο εξάσκησης)

Bouzouk Ez Jam Packs (Πακέτα για πρόβα Jamming και εξάσκηση)

Bouzouk Ez Creators Packs (Πακέτα για μουσικούς παραγωγούς και γενικότερα μουσικούς που χρησιμοποιούν Studio προγράμματα όπως 

Cubase, Logic, Pro Tools, Reaper, Studio One κτλ για την δημιουργία συνθέσεων και κομματιών)

Σε όποια απο τις παραπάνω κατηγορίες κι αν ανήκεις θα βρεις κάποιο πακέτο που θα σε καλύψει απόλυτα.

Practice-Jam.jpg
cubase.jpg
Devices small.jpg

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΗ

Το Bouzouk Ez αποτελείται απο wav και mp3 αρχεία έτσι ωστε να ειναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Mac Osx, Linux, iOS, Android κτλ),πράγμα που σημαίνει οτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

απο κάθε συσκευή (Επιτραπέζιους υπολογιστές,Λάπτοπ, Τάμπλετ, Κινητά τηλέφωνα κτλ).

​Έτσι λοιπόν πολύ απλά κάνοντας download οποιουδήποτε απο τα πακέτα του Bouzouk Ez επιλέγετε "αποσυμπίεση" και είστε έτοιμοι για κάθε χρήση.

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ

Σ'αυτή την πρώτη κυκλοφορία των πακέτων Bouzouk Ez καλύπτουμε σε βάθος τις παρακάτω κατηγορίες Λαικών ρυθμών:

1) Funk Τσιφτετέλι, 2) Ίσιο Τσιφτετέλι, 3) Ρούμπες, 4) Χασάπικα, 

5) Χασαποσέρβικα, 6) Εξάρια, 7) Ζειμπέκικο, Ζειμπέκικο Παλιό, Απτάλικο, Καμηλιέρικο.

​Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει μια τεράστια ποικιλία απο Ρυθμούς, Couple, Fills (Γυρίσματα), Φινάλε, Κρουστά και παραλλαγές όλων των παραπάνω.

Καλύπτουν όλες τις ταχύτητες...απο την πιο αργή ταχύτα που μπορεί να παιχτεί ένα στυλ μέχρι την πιο γρήγορη...π.χ για μια Ρούμπα θα βρείτε κάθε ρυθμό, Couple, Fill, η Φινάλε απο 160 bpm μέχρι 205 bpm.

BOUZOUK EZ ALL PACKS.jpg

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ

Όλα τα πακέτα του Bouzouk Ez είναι Mixed ready

(Μιξαρισμένα) πράγμα που σημαινει οτι είναι έτοιμα για χρήση σε οποιοδήποτε κομμάτι χωρίς να χρειάζεται να κάνετε το παραμικρό.

Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ υψηλών προδιαγραφών και δικαιώνει τις προσπάθειες μας.

Εδώ μπορείτε να ακούσετε διάφορα γνωστά κομμάτια

όπου χρησιμοποιήσαμε αποκλειστικά υλικό απο τα πακέτα του Bouzouk Ez για τα Ντραμς και τα Κρουστά.

Σημ. Στα κομμάτια αυτά μίξη έχει γίνει μόνο στα υπόλοιπα όργανα (Ντραμς και Κρουστά είναι απείραχτα

κατευθείαν μέσα απο τα πακέτα) 

Bouzouk-Ez TV

Bouzouk-Ez TV
Search video...
All Categories
All Categories
Tutorials
Bouzouk Ez | Πως να το Χρησιμοποιήσετε στο Cubase και στο Logic Pro X

Bouzouk Ez | Πως να το Χρησιμοποιήσετε στο Cubase και στο Logic Pro X

18:13
Play Video
Bouzouk Ez | Οδηγός Αγοράς Download

Bouzouk Ez | Οδηγός Αγοράς Download

05:15
Play Video
 

BOUZOUK-EZ

GREEK GROOVES AT A PRO LEVEL
BOUZOUK EZ I MAC.jpg

 QUALITY-AUTONOMY

Bouzouk Ez is a series of different packs of professional quality grooves that consist of Drums and Percussion and cover the widest range of Greek discography.

These are Audio grooves and not Midi ... which means that can be used directly without the need for any additional Software (Kontakt, Stigmatized Drummer, Superior Drummer, Ez Drummer, Studio Drummer, SSD etc)

We would like to emphasize that Bouzouk Ez is useful for all musicians (Guitarists, Bassists, Keyboardists and Bouzouki players) ... we just used this name to show the "Greek Folk" character of the grooves.

 PRACTICE-JAMMING-PRODUCTION

Bouzouk Ez is designed to cover the entire range of different musical needs.

Other musicians are interested in practicing so as to improve their timing and clarity in playing,others prefer rhythmic accompaniment to different musical styles to be able to do something like rehearsal and jamming and others are involved in music production (Studio, Home Studio) and therefore need some flexible and easy-to-use groove tools to help with their creative process.

So we created 3 different packet categories based on the above musical needs.

Bouzouk Ez Training Pack (Practice pack)

Bouzouk Ez Jam Packs (Packs for rehearshal Jamming and practice)

Bouzouk Ez Creators Packs (Packs for music producers and musicians in general that use Studio Daws such as Cubase, Logic, Pro Tools, Reaper, Studio One etc for creating compositions and Songs)

In whichever of the above categories you belong, you will find a pack that will cover you completely.

Practice-Jam.jpg
cubase.jpg
Devices small.jpg

COMPATIBILITY TO ANY DEVICE

Bouzouk Ez consists of wav and mp3 files so that it is compatible with all operating systems (Windows, Mac Osx, Linux, iOS, Android etc), which means that it can be used from any device (Desktops, Laptops, Tablets, Mobile Phones, etc).

So simply by downloading any of the Bouzouk Ez packs you select "decompress" and you are ready to go.

THE PACKS

In this first release of the Bouzouk Ez packs we cover in depth the following categories of Greek Folk Grooves:

1) Funk Tsifteteli, 2) Tsifteteli Straight, 3) Roumba, 4) Xasapiko, 

5) Xasaposerviko, 6) 6/8 Eksaria, 7) Zeimpekiko, Old Zeimpekiko, Aptaliko, Kamilieriko.

​Each category includes a huge variety of Grooves, Verses, Fills, Finale, Percussion and variations of all of the above.

They cover all speeds ... from the slowest speed that a style can be played to the fastest ... eg for Roumba you will find every groove style, Verse, Fill, Finale from 160 bpm to 205 bpm.

BOUZOUK EZ ALL PACKS.jpg

SOUND QUALITY

All Bouzouk Ez packs are Mixed ready which means that they are ready for use in any song without having to do the slightest adjustment.

The sound is of a very high standard and justifies our efforts.

Here you can listen to various well-known songs where we used exclusively material from the Bouzouk Ez packs for Drums and Percussion.

Note In these songs mixing has been done only in the other instruments (Drums and Percussion are intact directly through the packages)

Bouzouk-Ez TV

Bouzouk-Ez TV
Search video...
All Categories
All Categories
Tutorials
Bouzouk Ez | Πως να το Χρησιμοποιήσετε στο Cubase και στο Logic Pro X

Bouzouk Ez | Πως να το Χρησιμοποιήσετε στο Cubase και στο Logic Pro X

18:13
Play Video
Bouzouk Ez | Οδηγός Αγοράς Download

Bouzouk Ez | Οδηγός Αγοράς Download

05:15
Play Video